Receptärenden

Medicinutbyte

Vi expedierar dina receptmediciner smidigt och snabbt medan du väntar. Vi informerar alltid, om det finns förmånligare alternativ innehållande samma läkemedel. Som kund får du avgöra om du vill byta ut dina mediciner mot billigare preparat. Vi hjälper dig gärna om du har frågor angående medicinerna.
 

Sjukförsäkringsärenden

FPA ersätter inte alla mediciner, även om läkaren har ordinerat dem på recept; t.ex. många ögon- och örondroppar måste kunden betala helt själv. I år (2019) är FPA:s gräns för stora medicinkostnader 572 euro. Om summan av Dina ersättbara mediciner överskrider den här gränsen redan under kalenderåret, betalar Du under resten av året enbart självriskandelen 2,50 euro per medicin som är berättigad till ersättning. Apoteket har möjlighet att kontrollera om Du är berättigad till tilläggsersättning. Ytterligare information angående FPA-ärenden hittar Du på web-sidan www.kela.fi/web/sv/lakemedel.

Returnerande av oanvända läkemedel till apoteket

Från hemhushållen tar apoteken gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall, som returneras till apoteket skickas för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket. Ifall läkemedlen en gång har lämnats ut till kunden, kan man inte sälja dem på nytt. Därför ersätter man inte heller oanvända läkemedel till kunden. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har givit apoteken.

Apoteket tar endast emot läkemedelsavfall och febertermometrar som innehåller kvicksilver samt sprutor och nålar. Apoteket tar inte emot annat avfall (som. t.ex. kemikalier, sprayflaskor, batteridrivna febertermometrar eller andra elektriska apparater, batterier mm.). 
 

Öppenhållningstider

må-fr 9-19
lö 9-17
sö 12-16

Dejourveckor
må-fr 8-22
lö 9-22
sö/helgdagar 10-22